BIZPART

Aktualności

2014.10.01

Realna i wymierna pomoc dla rodzin wielodzietnych – zmiany w PIT od 2014 r.


Rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci będą mogły liczyć na poprawę swojej sytuacji finansowej. Rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o PIT, zdecydował o podniesieniu o 20 proc. ulgi na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie do 2 tys. zł (obecnie 1668,12 zł), natomiast ulga na każde kolejne dziecko zwiększy się do 2,7 tys. zł (obecnie 2224,08 zł).


Przykładowo: w rodzinie z trojgiem dzieci pracuje tylko jeden rodzic i zarabia 1 680 zł (minimalne wynagrodzenie), drugi zajmuje się wychowaniem dzieci. W takiej sytuacji małżonkowie (rozliczający się wspólnie za 2014 r.) otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w wysokości 4 224,12 zł (zgodnie z obecnymi przepisami otrzymaliby tylko 430,93 zł, czyli tyle, ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Drugi przykład dotyczy rodziny, w której jedno z rodziców zarabia tyle, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie – czyli 3 650,06 zł. Drugi rodzic nie pracuje i zajmuje się wychowaniem trójki dzieci. Zgodnie z nowym prawem, wspólnie rozliczający się za rok 2014 rodzice mogą liczyć na zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w wysokości 4 224,12 zł. Uwzględniono tu zwiększoną o 20 proc. ulgę na trzecie dziecko. Bez zaproponowanych zmian – rodzina ta mogłaby otrzymać zwrot w wysokości 2 521,60 zł.

Nowe przepisy, przyznające zwiększone ulgi na wychowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych, stanowią rzeczywistą pomoc finansową.

 

źródło: www.premier.gov.pl


Szukaj w serwisie