BIZPART

Aktualności

2014.06.06

Konkurs Poprawy Warunków Pracy


Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję, corocznie organizowanego Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. 
 
Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach:
  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne 
Wnioski Konkursowe należy składać:
  • do terenowych Rad Naczelnej Organizacji Technicznej - do 31 maja 2014 r. (kategoria A),
  • do Sekretariatu Konkursu - do 31 sierpnia 2014 r. (kategorie A,B,C). 
Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. W celu uzyskanie więcej informacji kliknij na link


Szukaj w serwisie