BIZPART

Aktualności

2016.01.18

Składki ZUS w 2016 r.

Znamy już wysokość składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców w 2016 r. Składka zdrowotna wyniesie 288,95 zł, a suma wszystkich składek opłacanych po dwóch latach prowadzenia działalności (pełny ZUS) to 1121,52 zł, początkujący przedsiębiorcy (mały ZUS) muszą liczyć się z obciążeniami w łącznej wysokości 465,28 zł.
 
Wzrost wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1385), wynosi w tym roku 1850 zł (w 2015 r. było to 1750 zł), natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRPiPS z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1292), przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 4055 zł (w 2015 r. - 3959 zł).
 
Czytaj więcej >>>

Szukaj w serwisie