BIZPART

Aktualności

2016.06.25

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

1 lipca wchodzą w życie przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK).
Wchodzące w życie przepisy przewidują, że firmy będą musiały co miesiąc przesyłać fiskusowi drogą elektroniczną, w formie JPK, swoje rejestry VAT, czyli zestawienia wszystkich transakcji. Ponadto firmy te będą zobligowane do dostarczania w formie JPK danych żądanych w związku z prowadzoną kontrolą.
Fiskus będzie otrzymywał szczegółowe dane finansowo-księgowe. Według Ministerstwa Finansów, JPK pomoże walczyć z unikaniem opodatkowania - fiskus skuteczniej wytypuje przedsiębiorstwa do kontroli, co zwiększy także wpływy do budżetu. Jednocześnie - kontrole w firmach mają być mniej uciążliwe i rzadsze.

Zgodnie z przepisami obowiązek przesyłania danych finansowych poprzez JPK obejmuje:

  • duże firmy – od 1 lipca 2016 roku,
  • małe i średnie – od 1 stycznia 2017 roku,
  • mikro – od 1 stycznia 2018 roku.

Podstawą prawną regulującą JPK jest ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) w dodanym art. 193a. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.   Więcej >>>


Szukaj w serwisie