BIZPART

Aktualności

2015.11.26

E-zwolnienia - nowe obowiązki pracodawcy

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. szykują się zmiany dotyczące zasad wystawiania zwolnień lekarskich. Zgodnie z nowelizacją przepisów zasiłkowych od 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA, które mają docelowo całkowicie zastąpić te wystawiane w formie papierowej.

Jak jest ?

Obecnie (zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2015r.), podczas wizyty u lekarza - w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu lub też koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiane jest ZUS ZLA na papierowym formularzu wraz z dwiema kopiami. Oryginał zwolnienia w ciągu siedmiu dni od jego wystawienia musi trafić do ZUS-u, natomiast jeśli chodzi o kopie jedna zostaje u lekarza, druga powinna być dostarczona do pracodawcy nie później niż 7. dnia od daty wystawienia.

Przepisy przejściowe.

Do końca 2017 roku będą funkcjonowały obok siebie dwie formy zwolnień - papierowe (wystawiane według dotychczasowych zasad) i elektroniczne. Docelowo e-zwolnienia  mają zastąpić papierowe począwszy od 2018 roku.

Jak będzie?

Zwolnienia w formie dokumentu elektronicznego lekarze będą mogli wystawiać, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego im bezpłatnie przez ZUS. Aby płatnicy składek mogli otrzymywać zwolnienia swoich pracowników drogą elektroniczną będą również musieli posiadać profil informacyjny PUE.

Obowiązek utworzenia takiego profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

Profil można założyć na portalu pue.zus.pl. Tam podczas rejestracji otrzymuje się login oraz wybiera hasło do  swojego profilu PUE. Następnie dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, należy jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wówczas profil PUE zostaje aktywowany. Płatnicy, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości (uwierzytelnienia) już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą natomiast w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.

Oczywiście również pozostali płatnicy składek mają możliwość założenia swojego profilu na PUE, będą się na nim pojawiać przede wszystkim wiadomości o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i jak również i samo zwolnienie. Istotne jest również to, że pracodawca będzie mógł drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia. Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE (podczas obowiązywania przepisów przejściowych) nie będzie możliwe  elektroniczne przekazanie e-ZLA.  W takiej sytuacji lekarz będzie musiał wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik będzie musiał dostarczyć swojemu pracodawcy.

Czytaj wiecej


Szukaj w serwisie