BIZPART

Szkolenia w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności

Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorcę sektora spożywczego obowiązek szkolenia pracowników w sprawach higieny i bezpieczeństwa żywności odpowiednio do charakteru pracy. 

Przedsiębiorca winien przewidzieć i zaplanować odpowiednie szkolenia dla swoich pracowników oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, mających kontakt z żywnością.

Dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń winna być przechowywana w zakładzie przez przedsiębiorcę i na żądanie osób kontrolujących, w ramach urzędowej kontroli żywności, przedstawiana do wglądu wraz z inną dokumentacją zakładu.

Przeprowadzane przez nas szkolenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności gwarantują, że Twoja firma spełni standardy branżowe w tym zakresie i zminimalizuje możliwość skażenia lub zatrucia żywności, chroniąc tym samym zarówno klientów, jak i dobrą opinię Twojej firmy.
 
 

Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna (GHP/GMP) w procesie produkcji 
i obrocie żywnością dla osób pracujących w kontakcie z żywnością
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynaja pracę w zakładzie realizującym procesy produkcji i obrotu żywnością (obsługa kuchi, przygotowujące posiłki, obsługa klienta, sprzedawcy i inni)

Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna (GHP/GMP) w procesie produkcji 
i obrocie żywnością dla przedsiębiorców i kady kierowniczej
Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców oraz innych osób zarzadzajacych i kierujących pracownikami (kierowników stołówek, barów, sklepów, punktów gastronomicznych, szefów kuchni i innych) w zakładzie realizującym procesy produkcji i obrotu żwynością.

szkolimy w zakresie:


Szukaj w serwisie