BIZPART

BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych - prace z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest dla pracodawców i innych osoby kierujących pracownikami

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8  lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.Nr 138 poz. 931) stanowi:

 

§9.1. Pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie takie jest również niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, całego zakładu oraz poprawne i niezakłócone  działanie procesu produkcyjnego.

 

 

Oferujemy szkolenie przeciwwybuchowe w ramach okresowych szkoleń bhp.

Oraz szkolenie specjalistyczne dla kadry inżynieryjno - technicznej / kierowniczej.

 

Szkolenia realizowane są w zakładzie zlecającego lub organizowane w …