BIZPART

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy prawa pracy zobowiązują zarówno pracodawców jak i inne podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne, do spełnienia szeregu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca/inny podmiot organizujący pracę powinien pamiętać, że obowiązki jakie na nim spoczywają w zakresie bhp, obejmują pracowników  w rozumieniu kodeksu pracy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń bhpSzkolenie wstępne - instruktaż ogólny
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.


Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących m.in. spółkami, zakładami prywatnymi, spółdzielniami, oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek org.).

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych. 


Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanow. robotniczych
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanow. robotniczych.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie specjalistyczne
Szkolenia w opracowaniu - dostępne wkrótce. 


Szkolenie doskonalące - Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry, która będzie wykonywać instruktaże stanowiskowe czyli: kadra kierownicza, mistrzowie i brygadziści oraz inne osoby kierujące pracownikami.


szkolimy w zakresie:


Szukaj w serwisie