BIZPART

Zwrot VAT za materiały budowlane - od 1 stycznia 2014 zmienione zasady

 
Na nowych zasadach, korzystać z odliczenia VAT mogą podatnicy w związku z:
1. Budową domu jednorodzinnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. Taka budowa musi być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.
2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio:
 
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku, stopnia niepełnosprawności lub kontynuacji edukacji.
3. Osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat a w przypadku małżonków młodszy z małżonków nie ukończył 36 lat.
4. Do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
 
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokal mieszkalnego lub dom jednorodzinnego,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Spełniasz powyższe kryteria i chcesz odzyskać 15% różnicy w podatku VATa wypełnienie wniosku VZM-1 wydaje się zbyt skomplikowane - Zgłoś się do nas!

Dokonamy weryfikacji otrzymanych faktur oraz wyselekcjonujemy  pozycje, które można uwzględnić w formularzu VZM-1, wypełnimy wniosek i  poinformujemy  o ostatecznej cenie oraz kwocie zwrotu. 
Gotowy wniosek wyślemy listem poleconym (dodatkowa opłata 4,99zł) albo drogą elektroniczną w formacie PDF (gratis).

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia