BIZPART

Rozliczenia roczne PIT

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie masz ani czasu, ani ochoty na zawiłe druki podatkowe? Zostaw to nam. Ekspresowo i w rozsądnej cenie zajmiemy się Twoim rocznym zeznaniem podatkowym.

Rozliczamy:

                  PIT-16A   (karta podatkowa)
                  PIT-28     (ryczałt)
                  PIT-40     (za pracownika)
                  PIT-40A   (ZUS za świadczeniobiorcę)
                  PIT-36     (działalność gospodarcza - skala podatkowa)
                  PIT-36L   (działalność gospodarcza - podatek liniowy)
                  PIT-37     (praca)
                  PIT-38     (giełda)
                  PIT-39     (nieruchomości)


 

Rozliczamy również przez Internet 

Rozliczamy roczne zeznania podatkowe na podstawie dokumentów otrzymanych pocztą zwykłą, elektroniczną lub faxem. Gotową deklarację wysyłamy listem poleconym (dodatkowa opłata 4,99zł) albo drogą elektroniczną w formacie PDF gratis.

 
 Rozliczanie dochodów za 2015 rok Rozliczenie jednej osoby Rozliczenie wspólne małżonków Rozliczenie wspólne z dzieckiem
Jeden dokument potwierdzający źródło dochodów - PIT-11 30,00 zł 40,00 zł
Dwa i więcej dokumentów  potwierdzających  źródło  dochodów - PIT-11 40,00 zł 50,00 zł
 
PAMIĘTAJ!
  1. Możesz skorzystać  z ulg i odliczeń.
  2. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane tylko wtedy, gdy małżeństwo trwało przez cały rok 2015.
  3. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane nawet wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w 2015 roku żadnych dochodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
  4. Nawet jeżeli uzyskany dochód w 2015 roku nie powoduje obowiązku zapłaty podatku (czyli nie przekracza 3.091,00 zł), to i tak mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. A jeżeli od tego dochodu pobrano zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

Nie warto czekać do ostatniego dnia. Rozliczajmy się wcześniej!


Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia