BIZPART

Rozliczenia roczne PIT

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie masz ani czasu, ani ochoty na zawiłe druki podatkowe? Zostaw to nam. Ekspresowo i w rozsądnej cenie zajmiemy się Twoim rocznym zeznaniem podatkowym.

Rozliczamy:

                  PIT-16A   (karta podatkowa)
                  PIT-28     (ryczałt)
                  PIT-40     (za pracownika)
                  PIT-40A   (ZUS za świadczeniobiorcę)
                  PIT-36     (działalność gospodarcza - skala podatkowa)
                  PIT-36L   (działalność gospodarcza - podatek liniowy)
                  PIT-37     (praca)
                  PIT-38     (giełda)
                  PIT-39     (nieruchomości)


 

Rozliczamy również przez Internet 

Rozliczamy roczne zeznania podatkowe na podstawie dokumentów otrzymanych pocztą zwykłą, elektroniczną lub faxem. Gotową deklarację wysyłamy listem poleconym (dodatkowa opłata 4,99zł) albo drogą elektroniczną w formacie PDF gratis.

 
 Rozliczanie dochodów za 2015 rok Rozliczenie jednej osoby Rozliczenie wspólne małżonków Rozliczenie wspólne z dzieckiem
Jeden dokument potwierdzający źródło dochodów - PIT-11 30,00 zł 40,00 zł
Dwa i więcej dokumentów  potwierdzających  źródło  dochodów - PIT-11 40,00 zł 50,00 zł
 
PAMIĘTAJ!
  1. Możesz skorzystać  z ulg i odliczeń.
  2. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane tylko wtedy, gdy małżeństwo trwało przez cały rok 2015.
  3. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane nawet wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w 2015 roku żadnych dochodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
  4. Nawet jeżeli uzyskany dochód w 2015 roku nie powoduje obowiązku zapłaty podatku (czyli nie przekracza 3.091,00 zł), to i tak mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. A jeżeli od tego dochodu pobrano zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

Nie warto czekać do ostatniego dnia. Rozliczajmy się wcześniej!


    NEWSLETTER


  Zarejestruj się, aby systematycznie otrzymywać
przydatne informacje, ułatwiące prowadzenie biznesu.
Wpisz adres e-mail:

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia