BIZPART

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych i spółek osobowych osób fizycznych, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 150 000,00 euro oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

- prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia;
- obliczanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy:
- dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji niezbędnych  dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
- bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy i wysokości podatku;
- sporządzenie zeznania rocznego dla podatku PIT i dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego;
- wsparcie w kontaktach (reprezentowanie - opcja) Klienta z organami US, GUS itp.
- bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności Klienta.

Ceny za świadczone usługi ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki firmy, przedmiotu działalności oraz liczby dokumentów. Uwzględniając powyższe kryteria jak również różnorodność oczekiwań klientów chętnie przedstawimy Państwu naszą ofertę. Prosimy o kontakt.

 

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia