BIZPART

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z polskim prawem przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz spółek cywilnych  i jawnych, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000,00 euro. Podatnik ma możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego. Istnieje możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:
 - prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych;
 - prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji;
 - prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 - obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 - dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji niezbędnych  dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
 - bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy i wysokości podatku;
 - zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury;
 - sporządzenie zeznania rocznego dla podatku PIT i dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego;
 - wsparcie w kontaktach (reprezentowanie - opcja) Klienta z organami US, GUS itp.
 - bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności Klienta.


Ceny za świadczone usługi ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki firmy, przedmiotu działalności oraz liczby dokumentów. Uwzględniając powyższe kryteria jak również różnorodność oczekiwań klientów chętnie przedstawimy Państwu naszą ofertę. Prosimy o kontakt.


Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia