BIZPART

Księgowość

Księgowość to temat, który nie ominie żadnego przedsiębiorcy. Prowadząc biznes, należy wystawiać faktury lub rachunki. Koniecznością jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży, rozliczanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Należy też ewidencjonować przychody i koszty. A to wszystko trzeba wykonać w określonym czasie. Ustawodawstwo jest w tej kwestii bezlitosne.

Jak widać zebrał się całkiem pokaźny zestaw zadań do zrealizowania, któremu nie podoła się bez odpowiednich umiejętności i fachowej wiedzy. Dlatego też każdy przedsiębiorca musi zdecydować kto i jaką metodą poprowadzi księgowość w jego firmie. Jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy na rynku jest sprawnie działający dział księgowości. Z powodu szybko zmieniającego się otoczenia, niestabilności przepisów prawnych oraz wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem księgowych coraz więcej firm decyduje się na outsourcing w zakresie księgowości. Usługi księgowe wykonujemy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym.

Jesteśmy sygnatariuszem           

Rzetelność     Profesjonalizm     Odpowiedzialność


Wszystkie działania wykonywane w ramach tej usługi podporządkowane są dostarczeniu rzetelnej informacji pozwalającej Klientowi na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę księgową firm prowadzących księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe. W zależości od rodzaju prowadzonych urządzeń księgowych, zakres naszych usług obejmuje:

 -  weryfikację dokumentów będących podstawą do księgowania,
 -  określenie zasad prowadzenia rachunkowości – polityka rachunkowości,
 -  sporządzanie dokumentów wewnętrznych niezbędnych do zaksięgowania kosztów i przeksięgowań na
    kontach,

 -  informowanie o błędach w dostarczanych dokumentach,
 -  prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT,
 -  rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie deklaracji podatkowych do celów podatku VAT,
 -  przygotowanie informacji podsumowujacej VAT-UE z transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 -  ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 -  przygotowanie potwierdzeń sald po wcześniejszym ustaleniu należności i zobowiązań z Klientem,
 -  sporządzanie tabel amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 -  przygotowywanie miesięcznych raportów na potrzeby Klienta,
 -  zamknięcie ksiąg na koniec okresu sprawozdawczego,
 -  przygotowanie zeznań podatkowych PIT, CIT,
 -  przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, informacja
    dodatkowa,
 -  sprawozdania do GUS, IC, NBP,
 -  wnioski kredytowe i okresowe sprawozdania dla instytucji kredytowych, leasingowych, ubezpieczeniowych.
 

Jak pracujemy:

Wszelkie deklaracje wysyłamy elektronicznie do urzędów za pomocą podpisu elektronicznego.

Nie ma więc potrzeby pojawiania się u nas w biurze aby podpisać deklaracje.
O wszelkich zobowiązaniach – podatki, ZUS, informujemy klientów pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Klient na życzenie ma wgląd w dane księgowe poprzez przeglądarkę internetową za pomocą Panelu Klienta.
Wszelkie dokumenty np. listy płac, druki RMUA, zaświadczenia o zarobkach pracowników, zestawienia wysyłamy wg życzenia klienta pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Dokumenty można wysłać do nas pocztą, kurierem, dostarczyć osobiście, bądź odbieramy je od klienta na terenie Lublina i okolic.

Uzupełniając ofertę usług księgowych, proponujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacowądoradztwo i outsourcing oraz szkolenia.


Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia