BIZPART

Kadry, płace, ZUS

Każdy przedsiębiorca zatrudniając pracownika staje się pracodawcą.
Przepisy prawa nakładają na pracodawcę w zakresie prowadzania spraw pracowniczych wiele obowiązków.

W ramach realizacji obsługi kadrowo-płacowej wykorzystujemy na bieżąco wiedzę i doświadczenie m.in. ekspertów w dziedzinie prawa pracy, bhp, ubezpieczeń społecznych i podatków oraz utrzymujemy stały kontakt m.in. z Państwową Inspekcją Pracy i ZUS'em. 

W ten sposób zapewniamy zgodność z wieloma często zmieniającymi się wymogami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz indywidualnymi wymaganiami Klientów.

Zakres naszych usług to między innymi:

1. Kadry:

     »  przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy
     »  ewidencję okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP
     »  gromadzenie akt osobowych pracowników
     »  prowadzenie ewidencji urlopów
     »  sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
     »  naliczanie ZFŚS
     »  sporządzanie sprawozdań GUS 
     »  doradztwo w zakresie prawa pracy
     »  pomoc w trakcie kontroli z PIP
     »  opracowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
     »  tworzenie opisów stanowisk
     »  audyt kadrowy w wybranych obszarach:
             •   świadectwa pracy
             •   akta osobowe
             •   harmonogram czasu pracy
             •   ewidencja czasu pracy
             •   regulamin pracy, wynagradzania
             •   umowy o pracę, umowy cywilnoprawne
             •   dokumenty zw. z rozwiązywaniem umów o pracę

2. Płace i  ZUS 

     »  migracja historycznych danych klienta do programu PŁATNIK
     »  rejestracja podmiotu i jego pracowników w ZUS
     »  obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków finansowanych z ZUS
     »  sporządzanie list płac
     »  rozliczanie umów cywilno-prawnych
     »  obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz podatku dochodowego
     »  sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników
     »  pomoc w trakcie kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego
    

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych danych  na każdym etapie współpracy zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych oraz spełniamy wszelkie obowiązki
i wymagania  Generalnego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

WSPÓŁPRACA:

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych Klientów modyfikujemy zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb. Proponujemy pełną lub fragmentaryczną obsługę firmy na zasadach outsourcingu (obsługi zewnętrznej). Usługę oferujemy jako współpracę ciągłą – na zasadzie podpisanej umowy lub jako usługę jednorazową, po otrzymaniu zlecenia  od Klienta.

 

Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia