BIZPART

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zgodnie z ustawą  o systemie ubezpieczeń społecznych jako przedsiębiorca masz wiele obowiązków wobec organów zajmujących się zabezpieczeniem społecznym.

 

Obowiązki przedsiębiorcy na początku ...

Uwaga!
Rejestrując się w CEIDG przedsiębiorca jest automatycznie zgłaszany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jako płatnik składek.
Jeżeli działasz w formie spółki wpisanej do KRS, musisz zgłosić się do ZUS jako płatnik składek. Dokonujesz tego na formularzu ZUS ZPA. Dodatkowo musisz złożyć formularz ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych) oraz ZUS ZAA (informacja o adresach prowadzonej działalności).
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić formularz zgłoszenia płatnika składek, zapoznaj się z poradnikami ZUS.

Powyższe czynności są jednak jedynie informacją o tym, że przedsiębiorca stał się płatnikiem ZUS, czyli osobą odpowiedzialną za obliczenie składek w prawidłowej wysokości i ich wpłacenie do ZUS.

W kolejnym kroku musisz już jako płatnik dokonać zgłoszenia do ZUS ubezpieczonych (czyli siebie i zatrudnienianych pracowników). W zależności od konkretnej sytuacji, należy złożyć właściwe formularze dotyczące:
  - ubezpieczeń społecznych, oraz
  - ubezpieczenia zdrowotnego. 
Uwaga!
Na rejestrację przedsiębiorca ma 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 
Taki sam termin 7 dni obowiązuje w przypadku rejestracji do ZUS nowo zatrudnionego pracownika.
Uwaga!
Niektóre z osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą mogą opłacać składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w niższym, niż ogólnie obowiązujący, wymiarze. >>> więcej
 
 

 

... i przez cały czas prowadzenia działalności

W bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy ważną rolę odgrywa poprawne wykonywanie obowiązków wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Składają się na nie różne czynności o często dość specyficznej i zmiennej istocie. Mają one też różny wymiar. Są to bowiem operacje mające zarówno naturę prawną jak materialno-techniczną. Ponadto opierają się one na dość trudnych i zawiłych normach prawnych mających swoje źródło w różnych aktach rangi ustawowej. W wielu obszarach wymagają też głębokiej i wnikliwej oraz specjalistycznej wiedzy.
  
Do najważniejszych zadań płatnika składek należy:
  - zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników i osób współpracujących, 
  - naliczanie należnych składek, uwzględniając różne tytuły i terminowe ich opłacanie,
  - przekazywanie do ZUS prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych i ich przechowywanie,
  - umożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych przez właściwe organy.
 
Wszystkie te czynności wymagają usystematyzowania i wiedzy ... >>> więcej.
 
    NEWSLETTER


  Zarejestruj się, aby systematycznie otrzymywać
przydatne informacje, ułatwiące prowadzenie biznesu.
Wpisz adres e-mail:Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia