BIZPART

Pieczątka firmowa

W obowiązujących przepisach nie ma jednoznacznego obowiązku posiadania przez Przedsiębiorcę pieczęci firmowej. Jednakże w praktyce będzie ona bardzo przydatna. Pieczęć tę można będzie wykorzystywać m.in. podczas zakładania firmowego konta w banku, załatwiania różnych spraw w urzędach czy przy zawieraniu umów z kontrahentami i wystawianiu różnych innych dokumentów, w tym pracowniczych.

Na pieczęci firmowej powinny znaleźć się następujące dane:

  • pełną nazwę firmy (imię i nazwisko przedsiębiorcy),
  • dokładny adres firmy,
  • numer telefonu, faksu, adres e-mail, adres www,
  • numer NIP i ewentualnie REGON.

Należy pamiętać, iż przedsiębiorca zobowiązany jest umieszczać NIP w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

 

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia