BIZPART

Urząd Statystyczny

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonej działalności.


Obowiązki przedsiębiorcy na początku ...

Uwaga!

Rejestrując się w CEIDG lub w KRS otrzymujesz numer REGON, czyli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym.


... i przez cały czas prowadzenia działalności

Obowiązki sprawozdawcze względem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) mają wszystkie podmioty gospodarcze, tj.:

  - osoby prawne,
  - jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, oraz
  - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Podmioty te są obowiązane do przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności, w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
Obecnie obowiązki statystyczne przedsiębiorcy realizują droga elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS.   
 
Uwaga!
Przedsiębiorcy muszą wywiązać się z takiego zobowiązania, bowiem w przeciwnym przypadku narażają się na nałożenie kary grzywny, w wysokości do 5 tys. zł

Wszystkie te czynności wymagają usystematyzowania i wiedzy ... >>> więcej.

 
    NEWSLETTER


  Zarejestruj się, aby systematycznie otrzymywać
przydatne informacje, ułatwiące prowadzenie biznesu.
Wpisz adres e-mail:Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia