BIZPART

Przedmiot Działalności Firmy - PKD

Osoby, które planują założyć  działalność gospodarczą, powinny określić, czym będzie się zajmować ich firma. W związku z tym należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno:
-
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG),
-
podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli np. spółek, spółdzielni, fundacji. W przypadku podmiotów prawa handlowego (np. spółek) kody PKD muszą być również wskazane w umowie spółki.
Przygotuj kod PKD dla swojej przyszłej firmy.
Możesz skorzystać z oficjalnej wyszukiwarki kodów GUS, który przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji działalności.
 
Uwaga!
  1. W przypadku rejestracji w CEIDG podaje się jeden kod główny – przeważającej działalności i kody działalności dodatkowej. Brak ograniczeń ilościowych kodów dodatkowych.
  2. Rejestrując spółkę w KRS, można podać maksymalnie 10 kodów PKD.

Uwaga! 

Działalność reglamentowana
Może okazać się, że wybrany przedmiot działalności objęty jest obowiązkiem uzyskania licencji, koncesji czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej, które wydają organy państwowe. Przykładowe działalności wymagające zrealizowania dodatkowych procedur administracyjnych to: handel alkoholem, paliwami, działalność kantorowa, handel bronią, agencje zatrudnienia, produkcja wyrobów tytoniowych.


 

 

Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia