BIZPART

Forma prawna

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej to jedna z najważniejszych decyzji, podejmowanych podczas otwierania własnego biznesu. Na tym etapie należy zastanowić się, która z dostępnych form będzie dla nas najkorzystniejsza ze względu na rodzaj, sposób prowadzenia (indywidualnie czy w spółce) oraz skalę planowanej działalności. 

Każda forma ma swoje zalety i wady, dlatego też wybierając formę, która będzie dla nas optymalna, należy rozważyć przynajmniej wszystkie podstawowe aspekty prawne, wpływające na funkcjonowanie firmy. Od podjętej decyzji bowiem zależeć będzie m.in. późniejszy sposób i wpływ podejmowanych decyzji w firmie, odpowiedzialność za jej prowadzenie, sposób rozliczania podatku oraz podział zysków. 
Planując działalność gospodarczą, masz do wyboru wiele form prawnych, z których podstawowe, to:
  -  jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka cywilna,
  -  spółki prawa handlowego (np. spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza, charakterystyczna dla osób, które planują działalność w mniejszym wymiarze i na własny rachunek. Procedura rejestracji firmy jest stosunkowo łatwa i szybka (CEIDG), jest możliwość wyboru formy opodatkowania a księgowość jest mniej skomplikowana niż przy innych formach działalności. Wskazane zasady dotyczą również przy prowadzeniu spółki cywilnej.

W przypadku prowadzenia działalności w szerszym zakresie należy wziąć pod uwagę pozostałe spółki zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Należy jednak pamiętać, że, wybierając inną, niż indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna, formę działalności gospodarczej należy się liczyć m.in. z bardziej skomplikowanym procesem rejestracyjnym nowego podmiotu (KRS), sztywnymi zasadami opodatkowania oraz z koniecznością prowadzenia rozbudowanej dokumentacji księgowej (tzw. pełna księgowość).

Istnieje szereg innych form prawnych (np. stowarzyszenie, fundacja), w których można prowadzić działalność, ale nie są one często wybierane przez przedsiębiorców rozpoczynających swój biznes.

Uwaga!
  1. Podstawy prawne wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu znajdują się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
  2. Zasady działania spółek cywilnych zawiera Kodeks cywilny, a osobowych i kapitałowych – Kodeks spółek handlowych.
 

Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia