BIZPART

Forma księgowości

Będąc przedsiębiorcą masz obowiązek ewidencjonować dokonywane operacje gospodarcze Twojej firmy, czyli prowadzić księgowość. Księgowość można określić jako formalności dopełniane przez przedsiębiorcę związane z rozliczaniem podatków i innymi obowiązkami na rzecz państwa. A zatem do księgowości zaliczają się m.in. właściwe obliczanie podatku dochodowego i VAT-u, obowiązki związane z ZUS-em, czy sporządzanie dokumentacji, przechowywanie jej oraz przedstawianie urzędnikom w razie potrzeby.

To, jaki sposób ewidencji będziesz stosował, zależeć będzie od wcześniej dokonanego wyboru w zakresie:
 
  - formy prawnej działalności, w jakiej chcesz prowadzić swoją firmę,
 
  - formy opodatkowania podatkiem dochodowym, 
 
oraz osiąganego rocznego przychodu. 

W zaleźności od tego, w jaki sposób rozliczasz podatek PIT, czy jesteś podatnikiem VAT oraz ewentualnie innych podatków możesz wybrać:
 
  - ewidencję przychodów, 
 
  - księgowość uproszczoną w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR),
 
  - pełną księgowość (Księgi Rachunkowe),
a Twoje obowiązki w każdym przypadku będą wyglądały nieco inaczej.

Uwaga!
  1. Polskie prawo podatkowe jest dość rozbudowane i skomplikowane a prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej podlega systematycznej kontroli przez właściwe organy nadzoru, w szczególności Urząd Skarbowy. Dlatego bardzo ważne jest aby wszelkie czynności w tym zakresie były wykonywane rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Warto pamiętać, że to przedsiębiorca zawsze odpowiada za swoje rozliczenia – niezależnie od tego, czy dokonuje ich samodzielnie, czy korzysta z czyjejś pomocy. 

Wybór sposobu prowadzenia księgowości jest Twoją, już całkowicie autonomiczną decyzją. Masz trzy możliwości:
  • samodzielne prowadzenie księgowości, 
  • skorzystanie z usług biura rachunkowego, lub
  • zatrudnienie księgowego. 

Warto uważnie zastanowić się nad każdą z tych opcji, aby wkrótce nie żałować podjętego wyboru.
Każda z nich ma wady i zalety oraz obarczona jest różnym poziomem ryzyka dla przedsiębiorcy.

 


Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia