BIZPART

Wypadki przy pracy

Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy oraz właściwych aktów wykonawczych w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany, m.in: :
» podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
» zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
» zabezpieczyć miejsce wypadku,
» powołać zespół powypadkowy,
» ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku,
» sporządzić właściwą dokumentację,
» zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,

Twój pracownik miał wypadek! Nie zwlekaj - masz 14 dni!

Już sam fakt zaistnienia wypadku stawia pracodawcę w trudnej sytuacji. Skorzystaj z pomocy specjalistów BIZPART. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego i opracowanie dokumentacji powypadkowej wymaga znajomości przepisów i procedur.


Pomożemy Ci przy wypadku:

» powołać zespół powypadkowy,
» wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego,
» dokonać oględzin miejsca wypadku,
» zebrać informacje od ewentualnych śwadków,
» określić okoliczności i przyczyny wypadku,
» dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia,
» sporządzić właściwy protokół powypadkowy,
» założyć i/lub uzupełnić rejestr wypadków przy pracy,
» zaproponować adekwatne środki zapobiegawcze i opracować zarządzenia powypadkowe,
» opracować statystyczną kartę wypadku (GUS),
» przygotować dokumentację na potrzeby ZUS.

 

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) właściwych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie
z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą grzywny 1.000 ÷ 30.000 zł.

Zleć nam przeprowadzenie postępowania powypadkowego a my zajmiemy się resztą!

 

Wypadek przy pracy

osoby prowadzącej pozarolniczą działalność godpodarczą!

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dokonuje niezwłocznie i samodzielnie zgłoszenia wypadku przy pracy w terenowej (właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności) jednostce organizacyjnej Zakładu (ZUS lub KRUS), w którym opłaca składki ubezpieczenia społecznego.

««« TUTAJ ZNAJDZIESZ »»»
DANE TELEADRESOWE SWOJEGO ODDZIAŁU


W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje właściwy Zakład (ZUS lub KRUS).


nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi