BIZPART

Pomiary środowiska pracy

Identyfikacja czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz ich pomiary należądo obowiązków pracodawcy, który w  terminie nie później niż 30 dni od rozpoczęcia działalności musi przeprowadzić badania i pomiary tych czynników, rejestrować i przechowywać ich wyniki.

Firma, dzięki ścisłej współpracy z akredytowanymi laboratoriami zajmuje  się kompleksowo organizacją badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w pomiarach środowiska pracy, dokonają
dla Państwa stosownych pomiarów.

nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi