BIZPART

Audyt bhp

Audyt BHP zapewnia weryfikację stanu faktycznego w obszarach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie auditu analizie poddawane są następujące obszary:

foto6.jpg, 12kB

 • badania lekarskie
 • szkolenia bhp i dodatkowe uprawnienia kwalifikacjne
 • ocena ryzyka zawodowego
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • obiekty i pomieszczenia pracy
 • stanowiska i procesy pracy
 • maszyny i urządzenia techniczne
 • urządzenia i instalacje energetyczne
 • magazynowanie i składowanie oraz transport
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • system pierwszej pomocy
 • nadzór i kontrola stanu bhp
 • kompletność posiadanej i prowadzonej dokumentacji

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport określający aktualny stan realizacji wymagań w zakresie obowiazujacych przepisów wraz ze wskazaniem podstawowych niezgodności i obszarów, gdzie należy wdrożyć działania naprawcze.

Promocja! 
Przy zawarciu umowy na usługę stałego nadzoru bhp - przeprowadzenie audytu Gratis!

Uwaga! Istnieje możliwość poszerzenia zakresu audytu BHP o ochronę ppoż.

Zachęcamy do nawiązania współpracy z firmą BIZPART.


nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi