BIZPART

bezpieczeństwo i higiena pracy

             Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami aktualnych akcji promujących bezpieczeństwo i higienę pracy
   
Na wszystkich podmiotach organizujących pracę spoczywa obowiązek prawny w postaci
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, oferujemy usługi zapewniające zgodność z przepisami BHP. Obsługę BHP realizujemy na podstawie umów stałych lub jednorazowych zleceń.
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem oferowanych usług.

Stały nadzór
Outsourcing bhp

Szkolenia bhp

Konsultacje
bezpłatne


Ocena ryzyka
zawodowego

Wypadki przy pracy

Instrukcje bhp

    foto6.jpg, 12kB

Audyt bhp

Ocena zagrożenia
wybuchem

Pomiary

środowiska pracy


foto6.jpg, 12kB

System pierwszej pomocy
w zakładzie

Ocena środowiska pracy
- potrzeb
y osób niepełnosprawnych

Dobór środków ochrony indywidualnej

   

Podejmując z nami współpracę zyskują Państwo:
 » oszczędność czasu kierownictwa firmy – możliwość koncentracji na podstawowej działalności firmy,
 » zapewnienie bezpieczeństwa formalno-prawnego w zakresie BHP - minimalizacja ryzyka kar,

 
» wysoki poziom jakości obsługi BHP,
 » oszczędność kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowej osoby, wyposażeniem stanowiska pracy
    (komputer, dostęp do najnowszych informacji i przepisów, szkolenia, itp.),

 » informacje na temat przepisów BHP, w tym nowych uregulowań i najnowszych zmian w prawodawstwie
    Polskim i Europejskim,

 » rozwiązanie problemów przez Specjalistów posiadających doświadczenie w różnych 
branżach.

Nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi