BIZPART

Higiena i bezpieczeństwo żywności

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają,
że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania
i dystrybucji żywności
odbywających się pod ich kontrolą, spełnione są właściwe wymogi higieny ustanowione
w przepisach.

 

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

     - przeprowadzenie audytu wstępnego, którego celem jest
       identyfikacja stopnia spełnienia wymogów prawnych w zakresie
higieny i bezpieczeństwa
       żywności,

     - wsparcie w załatwianiu spraw administracyjnych (zgłoszenia, zarejestrowania zakładu,
       zezwolenia i pozwolenia) we
właściwych miejscowo organach nadzoru,

     - pomagamy w realizacji zaleceń i decyzji pokontrolnych

     - wsparcie doradcze w zakresie spełniania wszystkich przewidzianych prawem wymogów
       w zakresie bezpieczeństwa żywności, w
tym opracowanie dokumentacji i wdrożenie:

             * zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej  (GMP),
             * Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

     - organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie
       procesów produkcji i obrotu
żywnością.

 

Nasze mocne strony

 

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi