BIZPART

Aktualności

2016.09.16
 
Przypominamy Pracodawcom, że najpóźniej 30 września należy udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego z 2015 r. Warto wiedzieć, że pracodawcy, który nie dopełni powyższego obowiązku grozi grzywna od 1.000 zł do 30.000 zł.
2016.09.01
 
Od 1 września br. wchodzi istotna nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
2016.06.25
1 lipca wchodzą w życie przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK).

Wchodzące w życie przepisy przewidują, że duże firmy  będą musiały co miesiąc przesyłać fiskusowi drogą elektroniczną, w formie JPK, swoje rejestry VAT, czyli zestawienia wszystkich transakcji. Ponadto firmy te będą zobligowane do dostarczania w formie JPK danych żądanych w związku z prowadzoną kontrolą.

2016.05.20
 

W dniu 17 maja 2016 przedstawiciele biura BIZPART uczestniczyli w Konferencji "Działalność Biur Rachunkowych po deregulacji zawodu księgowego" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie.

2016.04.29
W dniach 26 27 kwietnia 2016 roku przedstawiciel firmy BIZPART Mariusz Ogórek brał aktywny udział Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, które cyklicznie odbywają się w Poznaniu i są największymi targami branży BHP i Ppoż. w Europie Środkowo – Wschodniej.
2016.01.18
Znamy już wysokość składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców w 2016 r. Składka zdrowotna wyniesie 288,95 zł, a suma wszystkich składek opłacanych po dwóch latach prowadzenia działalności (pełny ZUS) to 1121,52 zł, początkujący przedsiębiorcy (mały ZUS) muszą liczyć się z obciążeniami w łącznej wysokości 465,28 zł.
2015.11.26
Począwszy od 1 stycznia 2016 r. szykują się zmiany dotyczące zasad wystawiania zwolnień lekarskich. Zgodnie z nowelizacją przepisów zasiłkowych od 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA, które mają docelowo całkowicie zastąpić te wystawiane w formie papierowej.
2015.10.01
 

1 października 2015 r. rusza zainicjowana przez Ministerstwo Finansów - Narodowa Loteria Paragonowa, potrwa ona 12 miesięcy. Jej głównym założeniem jest zachęcenie do wydawania i brania paragonów fiskalnych, a co za tym idzie uświadomienie społeczeństwa jak istotną rolę pełnią one w uczciwym obrocie gospodarczym.

2015.09.01
Zmiany w umowach terminowych wejdą w życie od 22 lutego 2016 roku, wprowadza je nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana przez Prezydenta RP. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia zawierania umów terminowych, przewidują maksymalny trzymiesięczny okres próbny oraz zrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony.
2015.05.14
Pracodawcy oraz pracownicy mogą po raz kolejny zgłaszać się do konkursu, którego celem jest wyróżnienie rozwiązań mających wpływ na poprawę warunków pracy.
2015.04.27
 

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Pod tą nazwą Dzień ten świętowany jest przez Międzynarodową Organiaację Pracy (MOP, ang  ILO).

W tym roku motywem przewodnim jest hasło „Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”.

2015.04.10
Od 01.04.2015 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące BADAŃ LEKARSKICH pracowników, wprowadzające ułatwienia dla pracodawców polegające na tym, że nie muszą oni, w wybranych przypadkach kierować na badania lekarskie nowych pracowników.
2014.10.01
Rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci będą mogły liczyć na poprawę swojej sytuacji finansowej. Rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o PIT, zdecydował o podniesieniu o 20 proc. ulgi na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie do 2 tys. zł (obecnie 1668,12 zł), natomiast ulga na każde kolejne dziecko zwiększy się do 2,7 tys. zł (obecnie 2224,08 zł).
2014.06.07

05 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Data została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku podczas Konferencji Sztokholmskiej, aby co roku przypominać o znaczeniu przyrody w życiu człowieka i naszej wspólnej odpowiedzialności za jej stan.

2014.06.06

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję, corocznie organizowanego Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

2014.04.23
W tegorocznej edycji przedstawiciele firmy BIZPART będąc współgospodarzem punktu konsultacyjnego prowadzonego przez członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB aktywnie uczestniczyli w tej imprezie.
2014.04.16
Publikujemy wyjaśnienia ekspertów Ministerstwa Finansów w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych i montażowo-budowlanych - w świetle nowych przepisów ustawy o VAT, obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

 

 Szukaj w serwisie